Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Fleksibel udlejning – gælder for hver 3. ledig bolig i boligselskabet.

1)      Gældende for boligsøgende med fast bopæl i Slagelse kommune, der:

 • Er i arbejde men oplever et pludseligt økonomisk tab og ikke længere kan bibeholde nuværende bolig.
  dokumentation skal fremvises, for mere information klik her
 • Er i arbejde med børn under 18 år i kommunen og bliver skilt.
  dokumentation skal fremvises, for mere information klik her
 • Er over 18 år, i arbejde og ønsker at flytte hjemmefra for første gang.
  dokumentation skal fremvises, for mere information klik her
 • Fraflytter en ungdomsbolig efter endt uddannelse/Læreplads, og som har fast arbejde
  dokumentation skal fremvises, for mere information klik her
 • Er over 55 år og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet til et liv som ældre.
  dokumentation skal fremvises, for mere information klik her
 • Har varig dokumenteret nedsat bevægelsesevne, og som ønsker at flytte i en mere egnet bolig.
  (Der vil kun blive anvist til tilgængelighedsboliger i afd. 3 Slotsvænget, afd. 10 Grønningen og afd. 12 (sydbyen).
  dokumentation skal fremvises, for mere information klik her

2)      Gældende for boligsøgende med bopæl uden for Slagelse kommune, der:

 • Allerede har job eller som netop har fået tilbudt job i minimum 30 timer pr. uge i en virksomhed i kommunen.
  dokumentation skal fremvises, for mere information klik her

Ovenstående kriterier er sidestillet og udlejning sker efter anciennitet.
Man tilbydes max 2 boliger via den fleksible venteliste.